ถุงเจาะรูใหญ่
90.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ถุงเจาะรูใหญ่ ขนาด 8*8 ใช้กับ ตระกร้า 2กก.
ถุงเจาะรูใหญ่ ขนาด 8*11 ใช้กับ ตระกร้า 3 กก.
ถุงเจาะรูใหญ่ ขนาด 9*15 ใช้กับ ตระกร้า 5 กก.
ถุงเจาะรูใหญ่ ขนาด 12*17 ใช้กับ ตระกร้า 10 กก.