พลาสติกคลุมกระจาดขนมจีน
สอบถาม
ติดต่อสอบถาม

 พลาสติกคลุมกระจาดขนมจีน มี 4 ขนาด
        -  ขนาด 12*12 (2 กก.)
        -  ขนาด 14*14 (3 กก.)
        -  ขนาด 16*16 (5 กก.)
        -  ขนาด 18*18 (10 กก.) 

(รับสั่งทำในแบรนด์ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า )